URADITE KVALITETNO I POVOLJNO ŠTEDEĆI SEBI VREME

Ukoliko želite savršen kvalitet svojih radova ili dokumenata mi ćemo Vam to omogućiti koristeći laser kolor i crno bele štampače poslednje generacije. Zahvaljući brzini rada i ceni koja je ista kao i cena fotokopiranja a često i niža, laser štampa se izdvaja kao najbolji izbor za izradu Vaših radova u koloru ili crno belo.

DOKTORSKI, SEMINARSKI, MASTER, DIPLOMSKI, MATURSKI radovi..

Vaše radove možete doneti na USB-u, CD-u ili poslati mailom.

Vreme izrade prosečnog rada bez koričenja  od momenta predaje u ABC iznosi nekoliko minuta do maksimalno nekoliko sati u zavisnosti od obimnosti materijala 

Vreme potrebno da se rad ukoriči u spiralni povez je nekoliko minuta a za tvrdo koričenje potrebno je minimalno 12h do maksimalno 48h

Veliki izbor korica i razne tehnike poveza pružaju mogućnost da Vaš rad izgleda baš onakav kakav ste želeli.

BROŠURE, KATALOZI, UPUTSTVA... 
Digitalna štampa je idealan izbor pri organizaciji seminara, sajmova, edukacija i sličnih manifestacija. Ukoliko je potrebno obezbediti hitno doštampavanje, jednostavnim telefonskim pozivom u ABC gotov aterial stiže do Vas u najkraćem mogućem roku.

KNJIGE
Knjigu koju ste napisali više ne morate da štampate u više stotina primeraka da bi ostvarili odgovarajuću cenu. Laser štampa i nove tehnike koričenja  omogućavaju izradu i samo nekoliko primeraka po cenama za velike tiraže.

Od elektronskog oblika do štampanog materijala za nekoliko minuta!
ŠTAMPA PO CENI KOPIRANJA!

Zaštita životne sredine
ABC COPY BIRO, Novi sad, Fruškogorska 14, tel: +381 (o)21 450 398, mob:+381 (0)65 48 26 222 mail: abcstudio.rs@gmail.com