Svoje radove (diplomske, master, seminarske i slične radove, knjige u malom tiražu, cenovnik ili poslovni portfolio) možete ukoričiti koristeći:

  • Klasičnu, elegantnu formu tvrdog poveza (veliki izbor reljefnih i glatkih korica u boji kao i imitacija kože)
  • Kombinaciju spirale i glatke, matirane ili reljefne folije raznih boja
  • Trajni meki povez sa koricom u punom koloru, dizajniranu po Vašoj želji.

ABC pruža mogućnost kreativnosti tako da Vaša dokumenta dobiju jedan sasvim nov i originalan izgled.

Možete štampati i ukoričiti i samo 1 primerak!

Od elektronskog oblika do štampanog materijala za nekoliko minuta!
ŠTAMPA PO CENI KOPIRANJA!

Zaštita životne sredine
ABC COPY BIRO, Novi sad, Fruškogorska 14, tel: +381 (o)21 450 398, mob:+381 (0)65 48 26 222 mail: abcstudio.rs@gmail.com