Digitalno fotokopiranje omogućava umnožavanje Vaših dokumenata u punom kvalitetu tako da je kopija u potpunosti verna originalu a poslednji primerak identičan prvom.

Ukoliko imate potrebu za čestim kopiranjem istih originala mašine imaju mogućnost da kroz prvi proces kopiranja ceo Vaš materijal smeste u memoriju i cuvaju do željenog datuma.

U tom slučaju je dovoljno da u budućnosti samo telefonski naručite broj kopija bez donošenja originalne dokumentacije.

Od elektronskog oblika do štampanog materijala za nekoliko minuta!
ŠTAMPA PO CENI KOPIRANJA!

Zaštita žvotne sredine
ABC COPY BIRO, Novi sad, Fruškogorska 14, tel: +381 (o)21 450 398, mob: +381 (0)65 48 26 222 mail: abcstudio.rs@gmail.com